OV4U voor speciaal onderwijs

Mobiliteit is belangrijk voor het meedoen in onze maatschappij. Dit geldt ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Het ov is naast de taxi of fiets een mooi alternatief. Maar weten deze leerlingen hoe het ov en de ov-chipkaart werkt? Voor dat deze leerlingen gebruik kunnen maken van het ov moeten zij weten hoe het werkt en wat de (on)mogelijkheden van het ov zijn. Waar kunnen kinderen dit beter leren dan spelenderwijs op hun eigen school? Daarom is voor het speciaal onderwijs het lespakket OV4U ontwikkeld.

Doel

Het doel van OV4U voor speciaal onderwijs is het vergroten van de zelfredzaamheid en sociale vaardigheden van leerlingen. Anders gezegd: ov-les kan eraan bijdragen dat leerlingen op een verantwoorde en veilige manier kunnen deelnemen aan het verkeer als zelfstandige gebruiker van het openbaar vervoer. Hierdoor kan de maatschappelijke participatie worden vergroot. Deze participatie heeft betrekking op wonen, werken, opbouwen en onderhouden van vriendschappen, relaties en vrijetijdsbesteding. Deze toename in de zelfredzaamheid bevordert daarnaast ook het zelfvertrouwen van leerlingen en de ontwikkeling van een positief zelfbeeld.

De lesmap

Het OV4U-lespakket voor speciaal onderwijs bestaat uit een handleiding voor de leerkracht en een USB-stick met werkbladen voor de leerlingen. Het lespakket bestaat uit 17 lessen waarin – afhankelijk van het niveau van de kinderen – een eenvoudige busreis, een busreis met overstap en een treinreis geoefend kan worden. Leerlingen ontvangen na het voltooien van de lessen, zodra zij ‘geslaagd’ zijn voor de verschillende reizen die ze hebben gemaakt, een OV4U-certificaat.

Bekijk hieronder een deel van de inhoud van het lespakket.

Bestelformulier lespakket speciaal onderwijs

Vul onderstaande velden in om een bestelling voor OV4U speciaal onderwijs te plaatsen. Als je op ‘Versturen’ klikt wordt het formulier automatisch naar ons verzonden. Je ontvangt op het ingevulde e-mailadres een kopie van jouw bestelling.

Jouw gegevens

  • Per klas of school volstaat in principe 1 OV4U-lespakket. Prijzen zijn exclusief 21% BTW.