Het unieke lespakket

gericht op een zelfstandige mobiliteit van kinderen

Wat beweegt kinderen?

Als het om verkeer en vervoer gaat wint verkeersveiligheid – gelukkig – steeds meer terrein op basisscholen. Lespakketten, actieweken en verkeersveiligheidslabels zijn redelijk ‘ingeburgerd’. Deze projecten zijn vooral gericht op fietsvaardigheden en verkeersregels. Wat ontbreekt voor de bovenbouw is een bredere blik op duurzame mobiliteit die de zelfredzaamheid van kinderen stimuleert.

Speciaal hiervoor is het openbaar vervoer lespakket OV4U ontwikkeld. OV4U is het unieke lespakket voor scholen in Nederland dat verschillende vervoerwijzen aan bod laat komen en gericht is op een zelfstandige mobiliteit van kinderen. OV4U levert bovendien een positieve bijdrage aan het imago van het openbaar vervoer. Daarnaast leren de kinderen ook hoe de ov-chipkaart werkt.

Verkennen, plannen, doen!

Het OV4U-lespakket is opgebouwd aan de hand van de thema’s verkennen, plannen en doen. OV4U bevordert de zelfredzaamheid van kinderen in het openbaar vervoer. Zo maken ze kennis met diverse aspecten van het openbaar vervoer zoals dienstregelingen, ov-chipkaart of ander vervoerbewijs en hoe het ov-bedrijf werkt. Deze bagage stelt de leerlingen in staat om zelfstandig een reis te plannen én te maken.

De kinderen leren de kenmerken van verschillende vervoerwijzen. Ze zijn zich bewust van de mogelijkheden (en onmogelijkheden) van het reizen per fiets, te voet, de auto of het openbaar vervoer en kunnen zo een afgewogen beslissing maken over hun eigen mobiliteit. Daarnaast kunnen ze deze kennis overdragen, waardoor ze bijvoorbeeld hun ouders beïnvloeden om vaker voor (verkeersveilige) alternatieven te kiezen.

Naast het leren is OV4U uiteraard ook gericht op het verbeteren van het imago van het openbaar vervoer. Onder het motto ‘jong geleerd, oud gedaan’ maken kinderen al op jonge leeftijd kennis met het ov.

OV4U is een idee van Mobycon.